سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بیت المقدّس

ارسال‌کننده : احمد ابراهیم زاده در : 87/10/10 6:22 صبح

 

 

تصنیف بیت المقدس

کردم هوایت را هوس ، بیت المقدس ، بیت المقدس         

            تاگیرم از خاکت نفس، بیت المقدس،بیت المقدس

حیف توباشدکاین جنین آزرده باشی، ای نرگس ناز       

در زیرپای خاروخس، بیت المقدس، یبت المقدس                                                                         

 شایسته ی  گرد  رخت  پروانه  هایند ، در عشقبازی    

            نه پشه و مور و مگس، بیت المقدس، بیت المقدس  

همچون که مهرت می کشد جان و دلم را، بهر نجاتت   

              خودباش بهرم دادرس،بیت المقدس،بیت المقدس  

 چون مانده ای درچنگ اسرائیل غاصب،خواهم ازین رو 

             برهانمت از این قفس ،بیت المقدس، بیت المقدس 

خود هم  علیه دشمنت اقدام بنما ، همچون که بنمود       

      ازبهر آمریکا طبس، بیت المقدس، بیت المقدس    

      طوفان کن و طوفنده شوکز دشمنانت، درهیچ جایی    

         باقی نماند هیچکس، بیت المقدس، بیت المقدس     

ای خاک  پاک  مقدم  پیغمبران ای ،  قدسی  مددکن  

       تاگیرمت از  خصم پس ،بیت المقدس، بیت المقدس    

مگذار  دق  مرگم  کند  این آرزوی  ،  دیدار  رویت     

            دارد دلم مهرت ز بس ،بیت المقدس ،بیت المقدس                                                               

این  آرزوی  قلبی  «آبی»   بود  تا ،  آید  به   سویت     

   گیرد در آغوشت سپس، بیت المقدس، بیت المقدس                                                                    




کلمات کلیدی :

   1   2   3   4   5   >>   >